Legal website operator identification:
Alexander Neumann
erdbär GmbH
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin
Germany
Telephone: 030 60265520
Telefax: 030 69088776
E-Mail: info@googlyfruit.com
VAT No.: DE 274826130

Responsible for the contents as per § 55 of the RStV (Interstate Broadcasting Agreement): 

erdbär GmbH
Andy Lundqvist
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin
Germany

Juridiske oplysninger om webstedet

Alle tekster, billeder og oplysninger, der offentliggøres her, er omfattet af udbyderens ophavsret, for så vidt situationen ikke berører eksterne parters ophavsret. Under alle omstændigheder må en handling, der omfatter duplikering, distribution eller offentlig kopiering, kun foretages, såfremt der er indhentet et genkaldeligt og ikke-overdrageligt tilsagn fra udbyderen.

Udbyderen påtager sig ikke noget ansvar for online-indhold, der er forbundet gennem anvendelsen af krydsreferencer (links), da den pågældende situation ikke berører inhouse-indhold. De forbundne websteder er blevet kontrolleret for ulovligt indhold, og der er ikke fundet sådant indhold, da linket blev oprettet. Operatørerne for de forbundne websteder er ansvarlige for indholdet heri. I den forbindelse er leverandøren ikke omfattet af nogen generel forpligtelse til at udføre overvågning eller kontrol. Såfremt en overtrædelse imidlertid bliver kendt, vil det pågældende link omgående blive fjernet.