Välkommen till vår webbsida!

Vi lägger maximal vikt vid skydd av dina datauppgifter och att skydda din sekretess. Därför erbjuder vi information nedan beträffande insamling och bruk av personliga uppgifter medan du använder vår webbsida.
Anonym datainsamling
Du kan besöka våra webbsidor utan att behöva ge några personliga uppgifter. Vi samlar inte in några personliga uppgifter i anslutning till detta. För att kunna förbättra vårt erbjudande, utvärderar vi endast statistiska data, som inte tillåter någon inblandning av dina personliga uppgifter.
Insamling och bearbetning vid bruk av kontaktformulär.
Vid användning av kontaktformulär samlar vi in personliga uppgifter (uppgifter om personliga eller objektiva relationer av en specifik eller definierbar naturlig person) endast inom den omfattning som ges av dig. Vi använder din e-postadress endast för hantering av din begäran. Dina uppgifter raderas senare om du inte godkänner ytterligare bearbetning och användning.
Insamling, bearbetning och bruk av personliga uppgifter
Vi samlar in personuppgifter (uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden av en viss eller definierbar fysisk person) endast inom ramen som tillhandahålls av dig. Dina personuppgifter bearbetas och hanteras för att avsluta och bearbeta din beställning och även för hantering av dina förfrågningar. Efter att avtalet helt har bearbetats, sparas alla personliga uppgifter med hänsyn till lagringsperioder under skattekontroll och handelsrätt och raderas sedan efter tidsfristens utgång, om du inte har godkänt en vidare bearbetning och användning.
Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Oavsett utförande av avtalet använder vi din e-postadress enbart i reklamsyfte för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du har gett ditt medgivande. Ditt medgivande ges nedan:
Ja, jag vill ta emot Googly Frukt newsletter.
Du kan använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller skicka oss ett meddelande för att avregistrera nyhetsbrevet när som helst; relevanta kontaktuppgifter hittar du i vår ansvarsfriskrivning. Din e-postadress raderas sedan från e-postlistan.
Vidarebefordran av personliga uppgifter
Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Endast våra servicepartner, som vi kräver för hantering av den avtalsmässiga relationen, exkluderas från detta. I dessa fall följer vi strikt specifikationerna för Federal Data Protection Act. Omfattningen för dataöverföring är begränsad till ett minimum.
Cookies
Våra webbplatser använder så kallade cookies på flera platser. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som din webbläsare sparar. De hjälper till att göra ditt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och tillförlitligt. Dessutom erbjuder våra cookies möjlighet att identifiera din webbläsare och erbjuda dig tjänster. Cookies innehåller inga personliga uppgifter.
Användning av Google Adwords konverteringsspårning
Vi använder online annonseringstjänsten “Google AdWords” och konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords. Google konverteringsspårningen är en analystjänst för Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Om du klickar på en annonskörning av Google, sparas en cookie för konverteringskörningen på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och bidrar därför inte till personidentifiering. Om du besöker specifika webbsidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi identifiera att du har klickat på annonsen och vidarebefordras till den här sidan. Varje Google AdWords kund får en annorluunda cookie. Sålunda finns det inget alternativ till att cookies kan spåras via webbsidorna för AdWords kunder. Den information som erhålls med hjälp av konverterings cookien bidrar till att skapa konverteringsstatistiken för AdWords-kunder som har beslutat om konverteringsspårning. Här tar kunder reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och vidarebefordras till en webbplats som är försedd med en konverteringsspårning. Du får emellertid ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårning, kan du avsäga dig denna användning genom att inte installera cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsare (avaktiveringsalternativ). Du inkluderas då inte i konverteringsspårningens statistik. För ytterligare information samt dataskyddsdeklaration, besök: http://www.google.de/policies/privacy/
Användning av Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler, som sparas på din dator och som tillåter att analysera användningen av webbplatsen av dig. Den information som skapats av en sådan cookie genom din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google i förväg inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den kompletta IP-adressen överförs till en Google-server i USA och förkortas där endast i exceptionella fall. Google ska använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din webbplats användning, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internetanvändning mot webbplats operatören. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics konsolideras inte med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom en motsvarande inställning av din webbläsare; men vi vill uppmärksamma er på att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats helt i detta fall. Dessutom kan du förhindra registrering av uppgifter (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien och baserat på din webbplats användning i Google samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att hämta insticksprogram som finns på följande länk och installera den [ ]. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Använda Facebook insticksprogram
Insticksprogram för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), används av dessa webbsidor. Om du åberopar webbsidor för vår Internet-närvaro, som är försedd med ett sådant insticksprogram upprättas en länk med Facebook-servrar och insticksprogram visas på hemsidan genom ett meddelande till din webbläsare.
Vilken av våra webbsidor du har besökt överförs till Facebook servern. Om du loggas in på Facebook, fördelar Facebook denna information till ditt personliga Facebook användarkonto. När du använder funktioner för insticksprogram (till exempel att klicka på “Gilla”-knappen, ge en kommentar), tilldelas även denna information ditt Facebook-konto, som du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder insticksprogrammet. Om du inte vill att Facebook ska tilldela all inhämtad information till din Facebook-profil omedelbart, måste du antingen logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats eller så måste du använda tillägg från Facebook till din webbläsare. På detta sätt kan du blockera laddningen av Facebook http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ plugins. Övrig information om insamlingen och användningen av data från Facebook, om dina relevanta rättigheter och möjligheter för att skydda din integritet kan hittas i dataskyddsinformationen för Facebook.
Använda Twitter insticksprogram
Funktionerna för Twitter-tjänsten integreras på vår webbsida. Twitter är en social mediaportal för företaget Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA). Vi använder Twitter insticksprogram. Om du åberopar en korresponderande webbsida som har ett sådant insticksprogram, utbyts dessa uppgifter med Twitter-servrar lokaliserade i USA. Även i händelse av interaktioner som är möjliga med olika Twitter-insticksprogram, samlas motsvarande information in om dig och överlämnas till Twitter och lagras där. Om du är medlem i Twitter, och om du är inloggad på Twitter under den period då du använder insticksprogrammet, länkas den information som samlas in om din webbplats till ditt Twitter-konto och vidarebefordras till andra användare. Om du inte vill att Twitter länkar och kombinerar information med uppgifter om ditt Twitter-konto, måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår hemsida. Logga in för mer information för insamling och användning av data genom Twitter. https://twitter.com/privacy
Använda Pinterest insticksprogram
På dessa webbsidor används insticksprogram för det sociala nätverket, Pinterest, som används av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Du kan se de olika logotyperna som innehåller insticksprogram (t.ex. “Pin-it-Button” eller “P” -knappen), på följande länk: http://business.pinterest.com/pin-it-button/ Om du åberopar en motsvarande webbplats för vår närvaro på Internet, som innehåller ett sådant insticksprogram, etableras en länk mellan din dator och Pinterest-servar och insticksprogram visas på Internetsidan via ett meddelande till din webbläsare. Här överförs dina IP-adresser samt information om vilka webbsidor som du har besökt, till Pinterest servern i USA. Detta oberoende om du är registrerad med eller inloggad på Pinterest. Uppgifter överförs också i de fall då användare inte är registrerade eller inloggade på dessa webbsidor. Om du är medlem i Pinterest, och om du är inloggad på Pinterest under den period då du använder insticksprogrammet, länkas den information som samlas in om din webbplats till ditt Pinterest-konto och vidarebefordras till andra användare. Även i händelse av interaktioner som är möjliga med olika Pinterest-insticksprogram, samlas motsvarande information om dig in och överlämnas till Pinterest och lagras där. Om du inte vill att Pinterest länkar och kombinerar information med uppgifter om ditt Pinterest-konto, måste du logga ut från Pinterest innan du besöker vår hemsida. Logga in för mer information för insamling och användning av data genom Pinterest. http://de.about.pinterest.com/privacy/ Pinterest.
Information, korrigering, blockering och radering av uppgifter Under alla tidpunkter har du rätt till fri information om dina sparade uppgifter samt rätten till korrigering, radering och blockering av densamma. Kontakta oss om så krävs. Du finner kontaktuppgifter i vår juridiska [information].