Legal website operator identification:
Alexander Neumann
erdbär GmbH
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin
Germany

Telephone: 030 60265520
Telefax: 030 69088776

E-Mail: info@googlyfruit.com
VAT No.: DE 274826130

Responsible for the contents as per § 55 of the RStV (Interstate Broadcasting Agreement):
erdbär GmbH
Franziska Oerding
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin

Juridisk information om webbsidan
Alla texter, bilder och delar information som är publicerade här styrs av leverantörens upphovsmannarätt, såtillvida situationen inte involverar upphovsmannarätten för externa parter. Under alla omständigheter kan en hantering som innebär dubbelarbete, distribution eller offentlig återgivning endast utföras om den är återkallelig och ett icke överförbart tillstånd har erhållits från leverantören.
Leverantören ansvarar inte för onlineinnehåll som är kopplat genom korsreferenser (länkar), eftersom situationen i fråga inte involverar internt innehåll. De länkade sajterna kontrollerades för illegalt innehåll, och inget sådant innehåll var märkbart när länken etablerades. Operatörerna för de länkade sajterna är ansvariga för sitt innehåll. I detta avseende ansvarar leverantören inte för några allmänna skyldigheter att övervaka eller kontrollera. Om en lagöverträdelse trots allt har skett, kommer respektive länk att avlägsnas.